Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:27

27Dɩdɛɛrʋ wʋm ma vu Pooli te o bwe-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ na? Sɩ n ta n brɩ-nɩ.»

Pooli ma lǝri o wɩ: «Ɛɛn, a yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index