Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:28

28Dɩdɛɛrʋ wʋm ma ta o wɩ: «Amʋ ŋwɩ sǝbu-fɔrɔ mʋ yɩ a daarɩ a ji Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ.» Pooli ma lǝr-o o wɩ: «A nan maŋɩ a yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ a lʋra maŋa nɩ mʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index