Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:8

8A ma bwe a wɩ: ‹A tu, nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?›

O ma lǝri o wɩ: ‹Amʋ yɩ Zezi mʋ, Nazarɛtɩ tu wʋlʋ nmʋ na jɩgɩ n bɛɛsɩ tɩn.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index