Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:10

10Ba kantɔgɔ kʋm na tiini kʋ daga tɩn, kʋ ma pa fʋʋnɩ zʋ pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ wʋm, o ya bʋŋɩ sɩ ba ga wʋ́ ja Pooli ba vaŋɩ ba tʋrɩ mʋ. O ma pa ni sɩ o pamaŋna bam zʋ kɔgɔ kʋm wʋ ba ja Pooli ba ja nuŋi, sɩ ba daarɩ ba ja-o ba joori ba vu ba pɩɩna digǝ kam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index