Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:11

11Dɛ dɩm kʋntʋ tɩtɩɩ nɩ, dɩ́ Yuutu wʋm ma ba o zɩgɩ Pooli tee nɩ yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Ta n jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ nmʋ na pɛ amʋ maana n brɩ amʋ cɩga kam Zeruzalɛm tiinǝ tee nɩ te tɩn, nmʋ nan daa n ta maŋɩ sɩ n brɩ a cɩga kam kʋntʋ mʋ Rom tiinǝ tee nɩ dɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index