Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:12

Ba na kwaanɩ sɩ ba gʋ Pooli te tɩn

12Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifǝ badaara ma la ba kɩ ni daanɩ. Ba ma du dɩ Wɛ nɩ ba daa bá di wʋdiu naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na wʋ́ gʋ Pooli tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index