Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:15

15Kʋ laan daarɩ sɩ abam dɩ sarɩya-dirǝ nakwa bam maama mʋ tʋŋɩ ni pamaŋna dɩdɛɛrʋ wʋm tee nɩ, sɩ ba ja Pooli ba nuŋi ba ba ba pa abam. Abam wʋ́ kɩ sɩ kʋ taa nyɩ nɩnɛɛnɩ á lagɩ sɩ á fɔgɩ á ni o taanɩ dɩm woŋo mʋ te. Kʋ daarɩ dɩbam wʋ́ vu dɩ́ ti dɩ́ yigǝ, sɩ dɩ́ gʋ-o cwǝŋǝ nɩ yɩ o daa ta wʋ yi abam te.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index