Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:17

17Pooli na ni kʋntʋ tɩn, o ma bǝŋi pamaŋna bam yigǝ tu dɩdʋa sɩ o ba. O ma ta dɩd-o o wɩ: «Ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ n vu dɩdɛɛrʋ wʋm te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta dɩd-o.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index