Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:18

18Pamaŋna bam yigǝ tu wʋm ma tɔgɩ o yigǝ o ja-o o vu dɩdɛɛrʋ wʋm te. O ma ta o wɩ: «Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn mʋ bǝŋi amʋ o ta o wɩ, a ja nɔn-dʋŋʋ kʋntʋ a ba nmʋ te, sɩ o jɩgɩ taanɩ mʋ sɩ o ta o brɩ-m.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index