Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:21

21Nan yɩ zaŋɩ n sɛ ba ni, bɛŋwaanɩ ba dwe nɔɔna fiinna ba na lagɩ ba sǝgi ba tɩtɩ cwǝŋǝ nɩ sɩ ba taa cǝg-o. Ba maama nan dugi dɩ Wɛ mʋ ba wɩ, ba bá di naa ba nyɔ kʋlʋkʋlʋ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ ba na wʋ́ gʋ Pooli tɩn. Ba nan ti ba yigǝ, yɩ ba laan cǝgi sɩ nmʋ na sɛ ba ni dɩm mʋ, sɩ ba kɩ kʋntʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index