Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:22

22Dɩdɛɛrʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: «Yɩ zaŋɩ n ta n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nɩ n tu n ta kǝm dɩm kʋntʋ dɩ amʋ.» O ma daarɩ o pa nɔn-dʋŋʋ kʋm viiri.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index