Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:27

27Zwifǝ badonnǝ mʋ jaanɩ nɔɔnʋ wʋntʋ, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ-o. Amʋ nan lwarɩ nɩ o yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔnʋ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ dɩ a pamaŋna bam ma vu dɩ́ joŋ-o dɩ́ yagɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index