Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 23:35

35o ma ta o wɩ: «Nmʋ saŋɩna bam na tuǝ, aá bwe nmʋ taanɩ dɩm a nii.» O ma daarɩ o pa ni o wɩ, ba ja Pooli ba vu sɔŋɔ kʋlʋ Pɛ Erɔdɩ dɛɛn na lɔgɩ tɩn ba pɩ-o da sɩ ba taa yɩr-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index