Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24:12

12Zwifǝ bam na nɛ amʋ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ tɩn, a ba wʋra a magɩ kantɔgɔ dɩdaanɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Ba nan wʋ nɛ nɩ a pɛ vuvugǝ zʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Kʋ na yɩ dɩbam Zwifǝ bam Wɛ-di sɩm wʋnɩ naa je dɩ je tɩʋ kʋm wʋnɩ, ba wʋ nɛ nɩ a kɩ kʋntʋ doŋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index