Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24:15

15A nan jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ, nɩ nɔɔna bantʋ dɩ na jɩgɩ tɩɩna te, nɩ twa maama wʋ́ joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, kʋ na yɩ nɔn-ŋʋna dɩ nɔn-balwaarʋ maama.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index