Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24:22

22Pooli na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, Felisi ma pa ba tiŋi taanɩ dɩm. Wʋm tɩtɩ dɛɛn maŋɩ o ye Wɛ cwǝ-dʋŋa kam cɩga na yɩ te tɩn. O ma ta o wɩ: «Pamaŋna bam dɩdɛɛrʋ Lizɩa na tuǝ, a laan wʋ́ di abam taanɩ dɩm a ti.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index