Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24:25

25Pooli ma daarɩ o wʋra o tɛ kǝm-laarʋ tɔgɩm taanɩ, dɩ nɔɔna na maŋɩ sɩ ba ja ba tɩtɩ te tɩn. O ta ma ta o brɩ-ba Wɛ na wʋ́ ba DƖ di nɔɔna sarɩya te tɩn. Pooli na wʋra o tɛ kʋntʋ doŋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ Felisi. O ma ta o wɩ: «Kʋ maŋɩ. Nan ve sɩ maŋa kalʋ a na lagɩ-m tɩn, a laan wʋ́ bǝŋi-m.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index