Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 24:27

27Bɩna yale ma ba ya yi. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ba o lǝni Felisi yuu nɩ sɩ o taa yɩ lʋgʋ kʋm tu. Wʋntʋ yɩrɩ mʋ Porisiu Fɛsitu. Felisi dɛɛn na lagɩ sɩ o pa Zwifǝ bam wʋ poli dɩd-o tɩn, o ma yagɩ Pooli pɩɩna digǝ kam nɩ tata.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index