Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:1

Pooli na ŋɔɔnɩ sɩ o ma joŋi o tɩtɩ te tɩn

(Tɩtʋŋa Tɔnɔ 9:1-19, 22:4-16)

1Fɛsitu na ŋɔɔnɩ o ti tɩn, Agripa laan ma ta dɩ Pooli o wɩ: «Nmʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ n ŋɔɔnɩ n ma n joŋi n tɩtɩ.»

Pooli ma zǝŋi o jɩŋa, yɩ o laan daarɩ o ŋɔɔnɩ sɩ o ma o joŋi o tɩtɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index