Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:10

10Amʋ kɩ kʋntʋ maama Zeruzalɛm nɩ. Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɛɛn mʋ pɛ-nɩ cwǝŋǝ, yɩ a jaanɩ Zezi karabiǝ bam a kɩ pɩɩna digǝ nɩ. Ba na yǝni ba gʋ-ba, amʋ yǝni a sɛ nɩ kʋ maŋɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index