Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:14

14Dɩbam maama ma tʋ tɩga nɩ. A ma ni kwǝrǝ na ŋɔɔnɩ dɩ Zwifǝ bam taanɩ ka wɩ: ‹Sooli, Sooli, bɛɛ mʋ yɩ n jɩgɩ amʋ n bɛɛsɩ kʋntʋ? Nmʋ kɩ nɩnɛɛnɩ nabɩa na kwaanɩ sɩ ka ta wʋlʋ na jɩgɩ-ka o pa tɩn mʋ. Nmʋ wʋ́ joori n cɔgɩ n tɩtɩ mʋ.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index