Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:18

18sɩ n puri ba yiǝ sɩ ba yagɩ lim, sɩ ba taa ŋwɩ pooni yigǝ nɩ. Nmʋ wʋ́ pa ba nuŋi sʋtaanɩ dam wʋnɩ n daarɩ n kɩ-ba Wɛ jɩŋa nɩ. Kʋntʋ tɩn, Wɛ wʋ́ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba sɩ ba na jǝŋǝ je DƖ tɩtɩ nɔɔna bam wʋnɩ, ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index