Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:20

20A puli a tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam a brɩ nɔɔna Damasɩ nɩ mʋ dɩ Zeruzalɛm nɩ, kʋ wǝli dɩ Zwifǝ bam tɩʋ kʋm maama nɩ, dɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ tee nɩ. A brɩ-ba sɩ ba lǝni ba wʋrʋ, sɩ ba daarɩ ba pipiri ba taa tɔgɩ Wɛ, sɩ ba taa kɩ kʋlʋ na wʋ́ brɩ nɩ ba sɩɩnɩ ba lǝni ba wʋrʋ tɩn mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index