Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:22

22Wɛ nan mʋ wǝli-nɩ yɩ kʋ ba kʋ yi zɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a zɩgɩ yo sɩ a ta cɩga a brɩ nɔɔna maama, kʋ na yɩ nɔn-kamunǝ naa nɔɔnʋ dɩ nɔɔnʋ dɩ. A na yǝni a tɛ kʋlʋ tɩn yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɩ Moyisi tɩtɩ dɛɛn na tagɩ nɩ kʋlʋ wʋ́ kɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index