Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:23

23Kʋ tagɩ kʋ wɩ, nɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn maŋɩ sɩ o na yaara, sɩ o ji wʋlʋ na wʋ́ da yigǝ o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, sɩ o daarɩ o pa Zwifǝ bam dɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ na pooni, sɩ Wɛ vrɩ-ba ba lwarɩm wʋnɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index