Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:24

24Pooli na wʋra o ŋɔɔnɩ sɩ o ma joŋi o tɩtɩ kʋntʋ tɩn, Fɛsitu ma zaŋɩ o ta dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «Pooli, nmʋ co mʋ! Nmʋ na tiini n zaasɩ tɔnɔ zanzan kʋntʋ tɩn mʋ pɛ n wʋbʋŋa tǝrǝ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index