Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:27

27Pɛ Agripa, nmʋ sɛ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam na brɩ kʋlʋ tɩn na? Amʋ ye nɩ n sɛ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index