Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:29

29Pooli ma lǝri o wɩ: «Kʋ na gɛ fɩnfɩɩn naa kʋ na daanɩ dɩ, a loori Wɛ sɩ DƖ pa nmʋ dɩ balʋ maama zɩm na je ba cǝgi a taanɩ dɩm tɩn dɩ ji nɩ amʋ na yɩ te tɩn. Kʋ na daɩ capʋnnʋ tɩm yɩranɩ mʋ a ba lagɩ sɩ ba ma vɔ abam dɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index