Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:3

3Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ dɩ a na wɩ a jɩgɩ wʋpolo tɩn, bɛŋwaanɩ nmʋ tɩtɩ ye Zwifǝ bam mɩʋ dɩ ba kantɔgɔ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ a loori-m sɩ n kwaanɩ n cǝgi a taanɩ dɩm dɩ wʋ-zuru.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index