Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 26:7

7Dɩbam Yisɩrayɛlɩ tiinǝ maama tiini dɩ́ zuli Wɛ, yɩ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ pa-DƖ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama, yɩ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna sɩ dɩ́ na Wɛ na goni DƖ ni sɩ DƖ kɩ wǝǝnu tɩntʋ doŋ tɩn. Amʋ tu pɛ, a na jɩgɩ tɩɩna yam kʋntʋ tɩn mʋ pɛ Zwifǝ bam jɩgɩ dɩ amʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index