Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 28:23

23Ba laan ma lagɩ dɛ ba pa Pooli sɩ ba jeeri daanɩ. Dɛ dɩm na yi tɩn, nɔɔna zanzan ma ba jǝgǝ kalʋ Pooli na zʋʋrɩ da tɩn. Ba na tu tɩn, o ma tiini o ŋɔɔnɩ taan o brɩ-ba, kʋ zɩgɩ zɩzɩŋa nɩ kʋ vu kʋ yi dɩdaan-ni. O ma ta Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn o brɩ-ba. O ma ma Wɛ cɩga kalʋ na pʋpʋnɩ Moyisi cullu tɔnɔ kʋm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam twaanʋ tɩm wʋnɩ tɩn o brɩ-ba, yɩ o kwaanɩ sɩ o pa ba sɛ cɩga kalʋ o na tɛ Zezi ŋwaanɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index