Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:11

Pɩyɛɛrɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ te tɩn

11Nɔɔnʋ wʋm ma yɔɔrɩ o mǝǝli Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan. Nɔɔna bam maama maa yɩ yǝǝu. Ba ma zaŋɩ ba duri ba vu ba te, kʋnkɔlɔ kʋlʋ na jɩgɩ pwǝŋǝ yɩ ba maa bǝ nɩ Salɔmɔn kʋnkɔlɔ tɩn nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index