Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:12

12Pɩyɛɛrɩ na nɛ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: «A badonnǝ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ-ba, bɛŋwaanɩ mʋ yɩ abam yɩ yǝǝu dɩ kʋlʋ na kɩ tɩn? Bɛɛ mʋ yɩ abam yɔɔrɩ á nii dɩbam kʋntʋ? Abam bʋŋɩ sɩ kʋ yɩ dɩbam tɩtɩ dam mʋ pɛ o zaŋɩ o ve na? Á bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ dɩbam na kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ o zaŋɩ o ve na?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index