Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:14

14Zezi Krisi yɩ wʋ-poŋo tu mʋ dɩ cɩga tu. Abam nan vɩ-o, yɩ á daarɩ á loori Pilatɩ sɩ o yagɩ nɔn-gʋrʋ mʋ o pa abam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index