Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:16

16Kʋ yɩ Zezi Krisi yɩrɩ dam dɩm ŋwaanɩ, dɩ dɩ́ na kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn mʋ pɛ nɔɔnʋ wʋlʋ abam na nɛ yɩ á ye tɩn na dam. Kʋ yɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn mʋ pɛ o na yazurǝ abam maama yigǝ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index