Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:18

18Faŋa faŋa tɩn, Wɛ dɛɛn pɛ DƖ nijoŋnǝ bam maama tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ ba brɩ nɔɔna nɩ Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn maŋɩ sɩ o yaarɩ mʋ. Abam na kɩ-o te tɩn mʋ pɛ Wɛ taanɩ dɩm sɩɩnɩ dɩ kɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index