Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:2

2Ba ma vu ba yi digǝ kam ni dɩlʋ ba na bǝ nɩ Ni-laa tɩn. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩ kɔrɔ mʋ kʋ na puli o lʋra kam maŋa nɩ. O nɔɔna maa yǝni ba zɩŋ-o ba vu ba jǝni da dɛ maama, sɩ o taa loori sǝbiǝ nɔɔna balʋ na tui ba tɔgɩ da ba zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ tɩn tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index