Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:23

23Wʋlʋ maama nan na wʋ sɛ kʋlʋ Wɛ nijoŋnu wʋm na wʋ́ brɩ tɩn, ba maŋɩ sɩ ba lɩ kʋ tu mʋ Wɛ nɔɔna bam wʋnɩ ba gʋ.› Mʋ kʋlʋ Moyisi dɛɛn na tagɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index