Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:25

25Wɛ kwǝrǝ kam DƖ dɛɛn na pɛ DƖ nijoŋnǝ bam sɩ ba tɔɔlɩ tɩn yɩ abam ŋwaanɩ mʋ. Wɛ ni dɩm DƖ dɛɛn na goni DƖ pa dɩbam nabaara bam tɩn dɩ daa ta yɩ abam ŋwaanɩ mʋ. DƖ dɛɛn goni ni dɩ Abraham DƖ wɩ: ‹Nmʋ dwi dɩm ŋwaanɩ amʋ wʋ́ kɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama lanyɩranɩ.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index