Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 3:6

6Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: «A ba jɩgɩ sǝbu sɩ a pa-m. A nan wʋ́ pa nmʋ a na jɩgɩ kʋlʋ tɩn. Dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, zaŋɩ n ta n veǝ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index