Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 4:19

19Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan ma lǝri-ba ba wɩ: «Abam tɩtɩ bʋŋɩ-na á nii. Kɔɔ mʋ lana Wɛ yigǝ nɩ? Kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ sɛ abam dɩ́ dwǝni Baŋa-Wɛ na?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index