Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 4:27

27Kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ. Tɩʋ kʋntʋ nɩ mʋ Erɔdɩ dɩ Pɔnsɩ Pilatɩ jǝni daanɩ dɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ dɩ dwi-gɛ tiinǝ, sɩ ba ja dɩ nmʋ tɩntʋŋ-ŋʋm Zezi wʋlʋ nmʋ na kuri tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index