Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 5:39

39Kʋ nan na yɩ Wɛ nyɩm mʋ, abam bá wanɩ á cɩ-ba. Yɩrɩ-na á tɩtɩ sɩ á yɩ ba á ja dɩ Baŋa-Wɛ.»

Gamalɩyɛlɩ na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, ba ma sɛ o taanɩ dɩm.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index