Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 5:8

8Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: «Ta n brɩ-nɩ, mʋ sǝbu kʋlʋ maama nmʋ dɩ n barʋ wʋm na joŋi á kara kam ŋwaanɩ tɩn na?» O ma sɛ o wɩ: «Ɛɛn, kʋ maama mʋ kʋntʋ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index