Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 5:9

9Pɩyɛɛrɩ laan ma bwe-o o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ nmʋ dɩ n barʋ wʋm kɩ ni daanɩ sɩ á maŋɩ Yuutu Baŋa-Wɛ Joro kʋm á nii? Nɔɔna balʋ na kwe n barʋ wʋm ba kɩ tɩn ta zɩgɩ digǝ kam ni nɩ lele kʋntʋ. Ba nan wʋ́ zɩŋɩ nmʋ dɩ ba ja nuŋi.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index