Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 6:13

13Ba ma pa nɔɔna badonnǝ zʋ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba ta ba wɩ: «Maŋa maama nɔɔnʋ wʋntʋ sɩɩnɩ o ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ mʋ o paɩ dɩbam Wɛ-di-kamunu kʋm dɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ dɩbam ŋwaanɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index