Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 6:5

5Ba na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma poli ba kɔgɔ kʋm maama wʋ. Ba ma kuri nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Etiyɛnɩ. Wʋntʋ jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi yɩ Wɛ Joro kʋm wʋ o tee nɩ. Ba ma wǝli Filipi dɩ Prokori dɩ Nikano dɩ Timɔn dɩ Pamɩna dɩ Nikola wʋlʋ na nuŋi Antɩɔsɩ, o yɩ dwi-gɛ tu yɩ o ba o tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam Zwifǝ bam tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index