Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 7:49

49‹Yuutu Baŋa-Wɛ wɩ:

Wɛyuu mʋ yɩ amʋ jǝŋǝ je,

kʋ daarɩ tɩga baŋa maa yɩ amʋ nɛ cwiim je.

Digǝ kɔɔ dwi mʋ abam wʋ́ wanɩ á lɔ á pa amʋ?

Jǝgǝ kɔɔ mʋ amʋ wʋ́ vu a pǝni da a sin?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index