Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 8:32

32O na wʋra o karɩmɩ wǝǝnu tɩlʋ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ tɩntʋ:

«Wʋntʋ dɛɛn mʋ nyɩ dɩ piǝ kalʋ nɔɔnʋ na vaŋɩ o ja o vu sɩ ba gʋ tɩn.

O ta nyɩ dɩ pǝlbu wʋlʋ ba na fanɩ o kʋrʋ yɩ o wʋ kɩ sɔɔ tɩn.

O nan wʋ puri o ni o ta kʋlʋkʋlʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index