Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 8:33

33Nɔɔna maa goon-o, yɩ ba wʋ di o taanɩ dɩ cɩga.

Wɔɔn wʋ́ wanɩ o ŋɔɔnɩ wʋntʋ dwi dɩm ŋwaŋa?

Bɛŋwaanɩ ba lɩ o ŋwɩa lʋgʋ baŋa nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index